Col·labora

Si creieu que el projecte de la Fundació Mercè Pla és interessant i ens voleu donar un cop de mà, podeu col·laborar econòmicament amb l’Entitat mitjançant una donació. No cal que la quantitat sigui molt elevada; pot ser la que vulgueu i tantes vegades com vulgueu.

Simplement, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça electrònica info@fmp.cat o ompliu el següent formulari:

Nom Cognoms

Adreça

Població CP

Telèfon/s DNI

Correu @

10€ mensuals 30€ trimestre 60€ anuals

altre import mensualtrimestreanual

vull fer un donatiu únic de

Dades bancàries(IBAN)

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades facilitades mitjançant el present formulari passaran a formar part d’un fitxer titularitat de Fundació Privada Mercè Pla, que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades. Vostè podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a info@fmp.cat.

Per què demanem donacions?

La Fundació Mercè Pla és una entitat sense afany de lucre. Ens dediquem a l’atenció social, en l’àmbit de les Terres de l’Ebre, de les persones amb discapacitat i amb situació de dependència, mitjançant la defensa dels seus drets. Ara bé, la nostra tasca no només afecta les persones ateses a l’Entitat sinó que, evidentment, reverteix també en el conjunt de la societat ebrenca.

Els fons recollits es destinen a cobrir despeses de les activitats de la Fundació, amb l’objectiu de seguir tirant endavant tots i cadascun dels Serveis que tenim en marxa per tal de millorar la qualitat de vida de les persones ateses i també la de les seves famílies.

Moltes gràcies!