L’Entitat

La Fundació Privada Mercè Pla va néixer l’any 1999, per tal de disposar d’una entitat jurídica que facilités la creació de nous serveis. Ara bé, anys enrere, concretament el 1977 naixia ja l’entitat Verge de la Cinta sccl, una societat cooperativa sense ànim de lucre constituïda per famílies de persones amb discapacitat. Des de llavors, s’han anat creant els serveis i les estructures necessàries per adaptar-se als nous models d’intervenció i atenció.

D’aquesta manera, partint d’una iniciativa que va sorgir fa més de trenta-cinc anys amb la vocació de respondre a una necessitat específica com era l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, la Fundació Mercè Pla ha esdevingut un referent en l’atenció social de diversos col·lectius a les Terres de l’Ebre.

La nostra missió:
Vetllar per l’atenció social, en l’àmbit de les Terres de l’Ebre, de les persones amb discapacitat i persones en situació de dependència mitjançant la defensa dels seus drets.

La nostra visió:
Esdevenir un referent a les Terres de l’Ebre per als temes socials, sobrepassant l’àmbit de les persones amb discapacitat intel·lectual i estenent els principis i formes de fer de l’Entitat a altres col·lectius.

Els nostres valors: