Avís legal

Aquesta pàgina web és propietat de Fundació Privada Mercè Pla i té caràcter merament informatiu respecte els serveis que oferim dirigits a la plena inserció tant social com laboral de persones amb discapacitats. El fet d’accedir a aquesta pàgina web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús.

1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.fmp.cat, està registrat a favor de Fundació Privada Mercè Pla, amb CIF G43542968 i domicili social a Ctra. Tortosa-L’Aldea, C42 Km. 7 – 43897 Campredó-Tortosa. Telèfon 977 445 469  i correu electrònic info@fmp.cat. Amb número de registre 1341.

2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de Fundació Privada Mercè Pla, i és a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense autorització prèvia expressa de Fundació Privada Mercè Pla. Tanmateix, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol mena continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços. Fundació Privada Mercè Pla no es fa responsable del mal ús que se’n faci dels continguts de la seva pàgina web, éssent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els fa servir. Tampoc assumeix cap mena de responsabilitat per la informació continguda a la pàgina web de tercers a les quals es tingui accés a través d’enllaços des de la pàgina www.fmp.cat. La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí. En cas que Fundació Privada Mercè Pla tingués coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a què remetin aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent de forma immediata.

4. Actualització i modificació de la pàgina web. Fundació Privada Mercè Pla es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap mena de responsabilitat per fer-ho.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics. Fundació Privada Mercè Pla no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o fallades als equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des de Fundació Privada Mercè Pla no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin ocasionar danys als sistemes informàtics, documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza tampoc dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per algun d’aquests motius. D’igual forma, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan prové de terceres fonts.

6. Tractament de dades de l’usuari. Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal al contactar amb nosaltres fent servir el correu electrònic que apareix a la nostra pàgina web, està autoritzant expressament a Fundació Privada Mercè Pla al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis. Fundació Privada Mercè Pla inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades.

L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a Fundació Privada Mercè Pla, Responsable del Fitxer, ubicada a Ctra. Tortosa-L’Aldea, C42 Km. 7 – 43897 Campredó-Tortosa o per correu electrònic a info@fmp.cat.

7. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.