Organigrama

Gerència i Serveis Generals:

   • Gerent: José Manuel Agramunt | Perfil
   • Cap d’Economia i Finances: Fany Pons | Perfil
   • Cap de Gestió de Persones: Eli Montes | Perfil

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç:

   • Directora tècnica: Lluïsa Chavarria | Perfil

Centre d’Educació Especial:

   • Directora tècnica: Núria Chavarria | Perfil

Centre Ocupacional:

   • Director tècnic: Josep Vericat | Perfil

Servei d’Acolliment Residencial:

   • Directora tècnica: Noëlle Sánchez | Perfil

Servei d’Inserció Laboral:

   • Directora tècnica: Laura Beltran | Perfil