Qualitat

La Fundació Mercè Pla va aconseguir, el gener de 2012, l’acreditació en el primer nivell de qualitat de FEAPS: l’anomenada Etapa COMPROMÍS. Es tracta de la primera fita resultat d’una aposta ferma de l’Entitat per la gestió de la qualitat i que suposa l’inici d’un recorregut progressiu fins a assolir el nivell d’excel·lència.

Què és la qualitat FEAPS?

FEAPS (Federació espanyola d’organitzacions en favor de les persones amb discapacitat intel·lectual) somia amb una societat en què totes les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies siguin valorades i aconsegueixin ser ciutadans plens, participant activament en el desenvolupament de l’entorn en què es troben, pertanyent a xarxes socials significatives i exercint els seus drets com la resta de les persones. La part més real d’aquest somni és que desplega un camí, i una de les característiques essencials d’aquest camí és la QUALITAT.

Definim aquesta qualitat com el resultat de la interacció de tres components essencials:

  • Qualitat de vida: benestar emocional, desenvolupament personal, relacions interpersonals, benestar físic, benestar material, autodeterminació, inclusió, drets.
  • Qualitat en la gestió: lideratge i constància d’objectius, orientació al client, orientació als resultats, desenvolupament i implicació de les persones, aprenentatge i innovació continuats, desenvolupament d’aliances, gestió per processos i fets, responsabilitat social.
  • Ètica: entesa com el dret de les persones a una vida digna, una vida de qualitat i plena ciutadania.

 

D’altra banda, aquest 2014, la Fundació Mercè Pla ha començat també a treballar al voltant d’altres sistemes d’acreditació de qualitat, per a seguir avançant en aquesta línia estratègica.